Zásady zpracování osobních údajů

Upozorňujeme, že souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů činí dobrovolně a k udělení souhlasu nesmí být jakkoliv nucen. Udělení souhlasu je právem subjektu údajů, né povinností.

 Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas správci webových stránek hudební skupiny L.I.F. Band (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel komunikace mezi správcem a klienty. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu
 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje hudební skupiny L.I.F. Band
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i zpracovatelé
 4. Dle GDPR máte právo:
 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

 

Pojďme to naplánovat!

9 + 9 =

Michaela Janková

+420 721 307 522 lif.band.manager@gmail.com